توضیحات

از مرداد ۱۴۰۰ به عنوان عضوی از تیم مارکتینگ و مسوول ارشد امور روابط عمومی تلوبیون و شرکت سیمرا در حال فعالیت هستم. در حال حاضر مسوولیت بلاگ و سایر امور مربوط به ارتباطات و روابط عمومی تلوبیون را بر عهده دارم.